Välkommen till Skegrie skola

- en skola att växa i.

Skolan är en f-5 skola med tillhörande fritidshem, som under åren 2016-2018 byggs ut för att sedan bli en F-6 skola. Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel. Från och med hösten 2016 använder skolans elever i åk 4 och 5 chromebooks och Google Apps for Education i undervisningen och varje elev har en egen enhet. Skolan arbetar aktivt med socialt samspel och har varje skoldag organiserad rastverksamhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Skegrie skola är belägen i trelleborgs kommuns västra delar och ligger i ett vackert område med slätten som närmsta granne. Vi har fin utemiljö och omgivningar som vi gärna använder under elevens skoldag. På skolan finns idrottshall och slöjdsalar.skegrie_skola2.jpgskegrie_skola1.jpg